10/12/2017

Tượng của Nguyễn Viết Thắng

NGUYEN VIET THANG ARTIST
Sinh ngày 15/10/1973 tại Hải Phòng
Cử nhân, chuyên ngành điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội (1997).
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Xem thêm:

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.6 - Ceramic (40x17x50cm) 2018

(28.000.000đ)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.8 - Ceramic - (23x23x32cm) 2018

(15.000.000đ)

Nguyễn Viết Thắng
The Dog No.11 - Ceramic (25x10x43cm) 2018

(5.000.000đ)

Nguyen Viet Thang
Monkey 2, 2016, Ceramic chamotte (H52cm)
Giá: 8.000.000 Đ


Nguyen Viet Thang
Monkey 1, 2016, Ceramic chamotte (H38cm)
Giá: 6.000.000 Đ

Nguyen Viet Thang
Con dê 11 GOAT 11 - 2015
Gốm sa-mốt
H36cm x 28cm x 6cm
Giá: 12.000.000 Đ

Nguyễn Viết Thắng - 2 con dê
Gốm sa-mốt - (h33.5 x 16 x 5.5cm & h46 x 26 x 7.5cm) - 2014
(10.000.000đ)

Tác phẩm: Nude 76 (2016)
Tác giả: Nguyễn Viết Thắng
Chất liệu: Gốm
Kích thước: 23x14x40cm
Price: 6.000.000Đ

Tác phẩm: Princess (2016)
Tác giả: Nguyễn Viết Thắng
Chất liệu: Gốm
Kích thước: 59x34x25cm

Price: 28.000.000Đ

Tác phẩm: Com chim - 2014
Tác giả: Nguyễn Viết Thắng
Chất liệu: Gốm sa mốt
Kích thước: Cao 75cm
Giá bán: 20.000.000 đ

Tác phẩm: Cột đèn (2012)
Tác giả: Nguyễn Viết Thắng
Chất liệu: Gốm sa mốt
Kích thước: 73 x 83 x 35cm

Giá bán: 20.000.000 đ

20/11/2017

"ĐÔNG VỀ" - Triển lãm cá nhân của họa sỹ Đoàn Văn Đức


"ĐÔNG VỀ" - Triển lãm cá nhân lần đầu tiên của họa sỹ Đoàn Văn Đức.
Triển lãm trưng bày 23 bức tranh sơn dầu chủ đề về phong cảnh và tĩnh vật vẽ năm 2017.
Triển lãm kéo dài từ 19/11 đến 30/11/2017 tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng (19 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng).

Sinh 1980 tại Hải Phòng.
Cử nhân Mỹ thuật.
Tham gia triển lãm Mỹ thuật Hải Phòng từ 2002 đến nay.
Tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Hồng năm 2015, 2016, 2017.
Triển lãm Mỹ thuật “Tam Bạc - Phố và sông”, Hải Phòng 2015.
Trại sáng tác Mỹ thuật VAS, TP. Hồ Chí Minh 2016.
Triển lãm “Bạn vẽ tôi vẽ”, Hà Nội 2016.
Triển lãm nhóm 4 họa sỹ “Thu gặp gỡ”, Hà Nội 2017.
Triển lãm cá nhân “Đông về”, Hải Phòng 2017.
Có nhiều tranh trong các sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.
Có tranh sưu tập của Bộ ngoại giao Việt Nam.

Born 1980 in Haiphong.
Bachelor of Fine Arts.
Participated in Hai Phong Fine Art Exhibition from 2002.
Red River Delta Area Arts Exhibition in 2015, 2016, 2017.
“Tam Bac - town and river” Art Exhibition in Haiphong 2015. 
VAS Saigon 2016 Art Exhibition.
“Bạn vẽ tôi vẽ” Art Exhibition in Hanoi 2016.
“Thu gặp gỡ” Art Exhibition in Hanoi 2017.
There are many paintings in the Personal art collections.
There are paintings in Art collections of the Vietnam's foreign ministry.
20/10/2016

Woman

Phòng tranh của các nữ họa sĩ đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
Từ 20/10/2016 tại Haiphong ART Gallery (19 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng)


Tranh của Đinh Ý Nhi (Hà Nội)
  
Tranh của Đào Lê Hương (Hà Nội)

Tranh của Đào Lê Hương (Hà Nội)

Tranh của Vũ Bích Thủy (Hà Nội)

Tranh của Vũ Bích Thủy (Hà Nội)

Tranh của Phương Bình (Hà Nội)

Tranh của Phan Thanh Thúy (TP. Hồ Chí Minh)

Tranh của Phan Thanh Thúy (TP. Hồ Chí Minh)

Tranh của Trần Thị Mai Hương (TP. Hồ Chí Minh)


Tranh của Sơn Trúc (Hải Phòng)

Tranh của Sơn Trúc (Hải Phòng)

Tranh của Sơn Trúc (Hải Phòng)

Tranh của Sơn Trúc (Hải Phòng)

Tranh của Bùi Thanh (Hải Phòng)

Tranh của Bùi Thanh (Hải Phòng)

Tranh của Ngô Bình Nhi (Hải Phòng)

Tranh của Bảo Châu (Hải Phòng)

Tranh của Bảo Châu (Hải Phòng)

Tranh của Hoàng Kim (Hải Phòng)

Tranh của Hoàng Kim (Hải Phòng)

Tranh của Thu Hường (Hải Phòng)

Tranh của Thu Hường (Hải Phòng)

Tranh của Lê Phương Thảo (Hải Phòng)

Tranh của Lê Phương Thảo (Hải Phòng)

Tranh thêu len của Nguyễn Hồng Liên (Hải Phòng)

Tranh thêu len của Nguyễn Hồng Liên (Hải Phòng)

Tranh của Hoa Luật (Hải Phòng)

Tranh của Quỳnh Anh (Hải Phòng)